Положення окремих варн

Страница 2

Окремі представники цієї варни досягли матеріального благополуччя, переважно за рахунок торгівлі, ремесла. Шуд­ри не були прикріплені до землі. Відомі випадки, коли шудра ставав воєначальником і навіть царем. Так, у III ст. до н.е. правителем держави Нанди був шудр Аграмес, який створив сильне, добре організоване військо. Навіть Олександр Маке­донський ухилився від битви із цим царем. Багато царів, які

намагалися підкорити Нанду, зазнали поразки. Засновник ім­перії Маур'їв Чандрагупта лише в результаті війни переміг Аграмеса.

Таким чином, належність людини до певної варни не за­важала їй обирати професію, досягти певної посади. Однак закон категорично забороняв переходити з одної варни в іншу, вважав це великим гріхопадінням.

З часом між ваншьїв і шудр виникли поділи на касти за професійними ознаками: ковалі, гончарі, цирульники, приби­ральники нечистот. Були "чисті" і "нечисті" касти.

Страницы: 1 2 

Поплярное на сайте:

Опера
Опера, вид муз.-театр. иск-ва; муз.-драм. произведение, основанное на синтезе слова, сценич. действия и музыки. Баш. О. как самостоятельный жанр формируется в 40-е гг. Но более ранние попытки предпринимаются в 1920-х гг. В 1930 в Казани и ...

Период "иконоборчества"
В истории средних веков (и не только средних веков) было немало драматических моментов, когда в силу политических или экономических причин определенный жанр искусства вдруг становился неугоден. Художники, работающие в этом жанре, а также ...

Великий Чарли Чаплин
Чарли Чаплин, Чарли . У любого человека это имя ассоциируется с кинематографом. Чарли стал олицетворением самого кино, его символом, его легендой . Но он - живая легенда. Его фильмы, снятые почти в начале века, мы смотрим до сих пор. Перв ...