Положення окремих варн

Страница 2

Окремі представники цієї варни досягли матеріального благополуччя, переважно за рахунок торгівлі, ремесла. Шуд­ри не були прикріплені до землі. Відомі випадки, коли шудра ставав воєначальником і навіть царем. Так, у III ст. до н.е. правителем держави Нанди був шудр Аграмес, який створив сильне, добре організоване військо. Навіть Олександр Маке­донський ухилився від битви із цим царем. Багато царів, які

намагалися підкорити Нанду, зазнали поразки. Засновник ім­перії Маур'їв Чандрагупта лише в результаті війни переміг Аграмеса.

Таким чином, належність людини до певної варни не за­важала їй обирати професію, досягти певної посади. Однак закон категорично забороняв переходити з одної варни в іншу, вважав це великим гріхопадінням.

З часом між ваншьїв і шудр виникли поділи на касти за професійними ознаками: ковалі, гончарі, цирульники, приби­ральники нечистот. Були "чисті" і "нечисті" касти.

Страницы: 1 2 

Поплярное на сайте:

Описание используемых символов
В работе над дипломным проектом я опиралась на исторически сложившиеся сведения из легенд и мифов всех народов мира. Немаловажную роль в своей работе я отвела символике. С древнейших времен человечество сопровождают символы. С их помощь ...

Особенности творчества
Творчество Босха стало предметом многочислен­ных исследований и толкований, порой взаимоиск­лючающих. Некоторые считают, что Босх просто обладал болезненным воображением и был, так сказать, декадентом XV века. Для понимания его образов уч ...

Северное Возрождение
Под «северным Возрождением» принято подразумевать культуру XV-XVI столетий в европейских странах, лежащих севернее Италии. Этот термин достаточно условен. Его применяют по аналогии с итальянским Возрождением, но если в Италии он имел пря ...