Система варн у стародавній Індії

Статьи по культурологии » Система варн у стародавній Індії

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство іс­нувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивіліза­ції Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, ети­кою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі за­знали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територі­єю Індії зайняв не одне століття.

Поплярное на сайте:

Художественная культура Древней Греции в период архаики и ранней классики
8-6 века до н.э. были периодом значительного подъёма культуры древней Греции. Во многом эта культура была основана на достижениях старых рабовладельческих государств Востока. К началу 8 века или, быть может к несколько более раннему време ...

Город восстанавливается
Сразу же после войны правительство приняло постановление о неотложных мерах по восстановлению курорта, по проведению берегоукрепительных и противооползневых работ. К середине 50-х годов были возведены санатории “Сочи”, “Чайка”, “Мацестин ...

Прикладное искусство
Китайский народ, с его богатейшей фантазией, воспитанным тысячелетиями тонким художественным вкусом и вошедшим в историю виртуозным мастерством создал не протяжении времени множество известных всему миру изделий художественного ремесла. С ...