Система варн у стародавній Індії

Статьи по культурологии » Система варн у стародавній Індії

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство іс­нувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивіліза­ції Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, ети­кою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі за­знали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територі­єю Індії зайняв не одне століття.

Поплярное на сайте:

Бонампак - история в картинках
Бонампак — своеобразная энциклопедия в картинках, рассказывающая о жизни города. Для росписи стен использовались краски, состав которых до сих пор остается неизвестным. Они чрезвычайно устойчивы и не поддаются никаким кислотам. Установ ...

Ввод молодой в большой дом
Самым значительным и красивым как по своей композиции, так и по иным параметрам, унэишэ являлось наиболее интересным и примечательным обрядом в адыгской свадьбе. Во-первых, это торжество напоминало радостное событие в жизни единомышленни ...

Клод Моне
Образование Клода Оскара Моне началось в нормандском городе Гавре, куда семья переехала из Парижа в 1845 году, когда юному Клоду было всего пять лет. В Гавре его отец Клод-Огюст вместе со своим шурином Жаком Лекадром открыл лавку, где т ...