Система варн у стародавній Індії

Статьи по культурологии » Система варн у стародавній Індії

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство іс­нувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивіліза­ції Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, ети­кою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі за­знали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територі­єю Індії зайняв не одне століття.

Поплярное на сайте:

Третья соборная мечеть
Располагалась по улице Воздвиженской (ныне ул. Лесопильная) в Уфе. В 1899 году доверенными лицами от магометанского населения Нижегородской слободы г. Уфы Гильманом Габдулкаримовым и Исхаком Бикбулатовым было представлено ходатайство в г ...

Ранний Донателло
Донателло - крупнейшая фигура итальянского ваяния раннего Возрождения. С его именем, как с именем Мазаччо в живописи и Брунеллески в архитектуре, связан период расцвета реалистической скульптуры флорентийского кватроченто. Донателло родилс ...

Рисунок в XIX веке
Рисунок конца XVIII — начала XIX века называют рисунком классицизма. В это время рисунку придают доминирующее значение, но не в качестве художественной идеи. а как метода наилучшего познания идеально правильной формы. Рисовальное искусств ...