Система варн у стародавній Індії

Статьи по культурологии » Система варн у стародавній Індії

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство іс­нувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивіліза­ції Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, ети­кою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі за­знали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територі­єю Індії зайняв не одне століття.

Поплярное на сайте:

Здание пpавительства
Это здание постpоено в 1776-1788 годах аpхитектоpом М.Ф.Казаковым в стиле московской классики. Раньше на его месте находились монастыpские подвоpья и двоpы князей Тpубецких. После Аpсенала это было втоpое по величине сооpужение в Кpемле ...

Женское лицо мужской моды
Сейчас мужчинам надоело стоять в стороне от революций в женской моде, и они принялись активно заимствовать многие элементы из дамского гардероба. Вышивка, кружева, расши­тые корсеты, меховая ото­рочка — все эти дополне­ния оказались для ...

Жанр К. Брюллова
Существо метода Брюллова и его место в русском изобрази­тельном искусстве наглядно раскрываются на сопоставления двух таких учеников мастера, как А. II. Мокрицкий и П. А. Фе­дотов. Первый представлял как бы внешнюю, поверхностную сто­рону ...