Система варн у стародавній Індії

Статьи по культурологии » Система варн у стародавній Індії

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство іс­нувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивіліза­ції Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, ети­кою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі за­знали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територі­єю Індії зайняв не одне століття.

Поплярное на сайте:

Музеи Мира
Британский музей в Лондоне, один из крупнейших музеев мира. Основан в 1753. В Британском музее хранятся памятники искусства, культуры и истории Древнего Египта и Месопотамии (в том числе Розеттский камень, ассирийские рельефы и др.), Дре ...

Могила неизвестного солдата
В декабре 1966 года, в дни 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад с 41-го километра Ленинградского шоссе - места кровопролитных боев - был перенесен и торжественно погребен прах Неизвестного солдата. 8 мая ...

Браманте
Браманте следует признать гениальным зодчим Высокого Возрождения. Творчество Браманте утвердило на многие десятилетия общее направление зодчества Высокого Возрождения. Его роль в архитектуре была не меньше, чем роль Брунеллески в предыдущ ...