Система варн у стародавній Індії

Статьи по культурологии » Система варн у стародавній Індії

У Стародавній Індії задовго до приходу аріїв склалася високорозвинена цивілізація. Ранньокласове суспільство іс­нувало в Індії ще в III тис. до н.е. і було ровесником цивіліза­ції Стародавніх Єгипту і Шумеру.

Новий період в історії Стародавньої Індії пов'язаний із вторгненням на її територію стародавньоіранських племен і аріїв - племен білої раси. За зовнішнім виглядом, мовою, ети­кою поведінки вони різко відрізнялись від корінних жителів. Арії займалися скотарством. Рівень їх військової та жрецької організації був вищим, ніж у дравидів. Місцеві правителі за­знали від аріїв ряд поразок. Процес розселення аріїв територі­єю Індії зайняв не одне століття.

Поплярное на сайте:

Именем авиаполка «Нормандия – Неман»
«Жители города Демидова – воинам 43-й армии…» – написано на этой стене Летчики полка «Нормандия – Неман» улетели во Францию после окончания войны на новеньких «яках», подаренных им Советским правительством. А память о них остала ...

Довоенный период 1917 - 1941
Второе и третье десятилетие 12 века в России отмечены крупнейшими событиями. Революционные события, гражданская война внесли существенные коррективы в процесс развития культурно-досуговой деятельности, изменили её содержание. Первые шаги ...

Маскарад XIX века
Столичному обществу маскарады начали нравиться и наряду с общественными стали появляться множество маскарадов, устраиваемых в частных домах. Со временем маскарады стали настолько популярными, что когда после Отечественной войны 1812 года ...